KALİTE

Müşteri memnuniyetini yüksek tutmak için üzerine odaklandığımız ana kriterimiz kalitedir. Bu yaklaşımımız iş ortaklarımıza kadar yansır.. Kaliteyi güvence altına almak bizim için büyük önem taşır.

KALİTE PARAMETRELERİMİZ

 • İyi donanımlı Kalite Kontrol ve AR-GE Laboratuvarları.
 • Modern üretim makineleri kullanımı.
 • Kalifiye çalışanın yer aldığı uzman bir kadro ile çalışma fırsatı,
 • İyi dokümantasyon sistemi.
 • Kozmetik ürünlerimizin öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla üretimi ve oluşturulması.
 • Müşterilerin beklentilerinin karşılanması.
 • Etkili lojistik servisi
 • Ürün oluşturulmasında ve etiketlemede kanuni ve düzenleyici koşullara uymak.
 • Üretim sürecinin her aşamasında yüksek standartta hijyen ve sıkı kalite kontrolü sağlamak.
 • Ürün güvencesi, tolerans ve kalite kontrol konularıyla ilgili oluşabilecek sorulara karşı vaktinde geri dönüş.
 • Tüketicilerimizin her türlü görüş ve şikayetlerinin Pazarlama Departmanı’na iletilmesini sağlamak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Sağlıklı tedarikçi ilişkileri kurmak,
 • Yaptığımız işi bir defada ve doğru olarak yapmak,
 • Tüm ürünlerimizin kendi piyasa diliminde kesin bir kalite üstünlüğüne sahip olmasını sağlamak,
 • Maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürdürmek için, yüksek kalitede, güvenilir ürünler sunmak,
 • Kalite yönetim sistemine ve yasal şartlara uyarak sistemin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Kaynakları etkin kullanarak müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve topluma karşı sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek,
 • Çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri ve yeteneklerini ortaya çıkartacakları bir çalışma ortamı sunarak sürekli iyileştirme ve verimliliği arttırma yönünde katılımlarını sağlamak,
 • Tedarikçilerimizi kalite yönetim sistemine dahil ederek özenle seçmek ve eğitmek,
 • Tüm faaliyetlerimizi sosyal sorumluluk ve çevre bilinci duyarlılığı ile gerçekleştirmek,
 • Eğitim ve öneri faaliyetleri ile sürekli iyileşme ve geliştirme sağlamak,
 • Kapasite kullanımı ve verimlilikte yeni teknolojileri takip etmek ve en yüksek kapasiteye ulaşmak,